AZW-breed; hoofdbanen naar SBI (incl. revalidatie) en branche 2020KW04

Deze tabel bevat cijfers over het aantal hoofdbanen van werknemers, naar branche en naar de onderliggende SBI-codes, op de arbeidsmarkt zorg en welzijn breed op de laatste vrijdag voor kerst in 2020.
In deze tabel wordt onder SBI code ‘86103’ nog nader onderscheid gemaakt naar 'Revalidatie instellingen' en 'Overige instelling'.
Onder 'Revalidatie instellingen' zijn instelling opgenomen die als hoofdactiviteit revalidatie met overnachting bieden; dit zijn niet alle instellingen die revalidatie aanbieden. Geriatrische revalidatie is hierin eveneens niet meegenomen.

Deze tabel is ontwikkeld als aanvullende statistische dienst in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW). Indien niet anders aangegeven dan gelden de definities zoals beschreven op AZW StatLine eveneens voor deze cijfers. Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn en een overzicht van de opleidingen in zorg en welzijn breed, zie: azwstatline.cbs.nl