Invoer CBAM-producten per bedrijfstak, 2017-2019.

Voor een aantal goederen waar de Europese Unie mogelijk een belasting op import uit landen buiten de Europese Economische Ruimte gaat invoeren toont de tabel de invoer per bedrijfstak in 2017-2019.

De Europese Unie zal mogelijk een belasting invoeren op de invoer van specifieke goederen van buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Het betreft bedrijfstakken die goederen produceren waar een hoog risico op CO2 -weglek (carbon leakage) is (hoge uitstootintensiteit en/of hoge handelsintensiteit).

Het zogeheten Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) heeft mogelijk gevolgen voor de Nederlandse economie. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het CBS gevraagd om een tabellenset samen te stellen met daarin gegevens over de invoer per bedrijfstak van enkele specifieke producten die relevant zijn voor het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM).

Bekostigd door: ministerie van Economische Zaken en Klimaat.