Mobiliteit in Nederland 2019-2020

Dit onderzoek brengt de mobiliteit in Nederland in beeld voor respectievelijk 2019 en 2020.

Het onderzoek laat zien hoe de afstand per persoon per dag zich per week ontwikkelt in het jaar 2020 ten opzichte van 2019. Daarnaast worden alle reguliere reizigerskilometers van de Nederlandse bevolking van 6 jaar of ouder in Nederland voor beide jaren uitgesplitst naar zowel vervoerwijze als reismotief.

De onderzoekspopulatie is de Nederlandse bevolking van 6 jaar of ouder in particuliere huishoudens.