Arbeidsmarktanalyse sport

Personen werkzaam in een sportberoep in de periode 2008-2019 en de arbeidskenmerken van uitstromers uit een tertiaire sportopleiding voor de studiejaren 2013/’14 en 2017/’18.

De tabellen geven inzicht in de achtergrondkenmerken van personen werkzaam in een sportberoep dan wel de sportsector voor de periode 2008-2019. Achtergrondkenmerken zijn bijvoorbeeld de bedrijfstak waarin ze werkzaam zijn, onderwijsniveau, leeftijd, arbeidsduur en de relatie tot de arbeidsmarkt (werknemer/zelfstandige). Daarnaast zijn van de uitstromers van een tertiaire sportopleiding van de studiejaren 2013/’14 en 2017/’18 de arbeidskenmerken in beeld gebracht. Arbeidskenmerken zijn hier bijvoorbeeld het al dan niet hebben van een diploma en/of werk, de bedrijfstak waarin ze werkzaam zijn en het mediane uurloon.

De tabellen maken deel uit van de toekomstverkenning van de arbeidsmarkt voor sport en bewegen die in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is uitgevoerd door het Mulier Instituut.