Kunstenaars en werkenden in overige creatieve beroepen, 2017/2019

De tabellen bevatten cijfers over kenmerken, positie op de arbeidsmarkt en arbeidsomstandigheden van personen werkzaam als kunstenaar of in een overig creatief beroep in het afgelopen decennium (tot en met 2017/2019).
In de tabellen zijn cijfers opgenomen waarmee personen die werkzaam zijn als kunstenaar kunnen worden vergeleken met werkenden in een overig creatief beroep, met werkenden op het hoogste beroepsniveau en met de werkzame beroepsbevolking als geheel. De meest recente gegevens hebben betrekking op de periode 2017/2019. Voor de meeste tabellen zijn ook gegevens over eerdere verslagperiodes samengesteld. Er is een set tabellen met gegevens over kenmerken en positie op de arbeidsmarkt gebaseerd op de Enquête Beroepsbevolking (EBB) van het CBS. En er is een set tabellen over arbeidsomstandigheden gebaseerd op de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) en de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) van CBS en TNO.

Bekostigd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.