Pilotonderzoek Nederlandse cloudaanbieders, 2019

© Hollandse Hoogte / Laif
Pilotonderzoek naar aanbieders van clouddiensten in Nederland in 2019 op verzoek van het ministerie van EZK.
Digitalisering voltrekt zich steeds meer via cloudoplossingen. In het kader van deze ontwikkeling wil het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) graag meer inzicht krijgen in de aanbodkant van de Nederlands cloudmarkt. Daarom heeft het ministerie aan het CBS gevraagd of er mogelijkheden zijn de vragen die ze hebben over de aanbodkant van de Nederlandse clouddiensten te beantwoorden met bij het CBS beschikbare data. Om een eerste antwoord te kunnen geven, heeft het CBS een beknopt experimenteel onderzoek uitgevoerd. Dit rapport beschrijft de uitkomsten hiervan. De focus in het onderzoek ligt op het testen van een voorgestelde methode voor het in kaart brengen van Nederlandse cloudaanbieders. Wat kan met deze methode? Welke cloudaanbieders zijn juist wel of niet in beeld? De uiteindelijke uitkomsten over de populatie cloudaanbieders zijn daarom vooral illustratief. Ze geven geen volledig beeld van de Nederlandse cloudmarkt. Zo was het al vrij snel duidelijk dat het vanwege de beschikbare data in dit onderzoek niet mogelijk is het aandeel van grote internationale cloudaanbieders in Nederland in kaart te brengen, hoewel dat wel een wens was van het ministerie van EZK. De focus ligt op de Nederlandse bedrijven die clouddiensten aanbieden.