Aantal vestigingen per gemeente, 2021

De tabel bevat gegevens over het aantal vestigingen per gemeente op 1 januari 2021, inclusief de sectoren overheid, onderwijs en zorg.

Deze tabel is een uitbreiding van een bestaande Statline tabel over het aantal vestigingen per gemeente. In deze tabel zijn ook de gegevens van de sectoren overheid, onderwijs en zorg opgenomen.

Bekostigd door: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.