Instroom in jeugdbescherming, 2015-2020

Het aantal jongeren dat jaarlijks instroomt in de jeugdbescherming in de jaren 2015 t/m 2020.
In het kader van de Beleidsinformatie Jeugd verzamelt CBS tweemaal per jaar gegevens over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. In aanvulling op de reguliere StatLine-tabellen en rapportages die CBS daarover publiceert, is op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid deze tabel samengesteld over instroom in de jeugdbescherming (ondertoezichtstelling, voogdij). De tabel toont het aantal jongeren die in dat jaar minstens één jeugdbeschermingsmaatregel starten.