Gemiddelde loonkloof bij de grootste duizend bedrijven, 2010-2020

In deze tabel is de gemiddelde loonkloof berekend bij de grootste duizend bedrijven voor de jaren 2010-2020.
De loonkloof wordt per bedrijf berekend als het gemiddeld brutojaarloon van de vijf topverdieners ten opzichte van het jaarloon op voltijdbasis van de gewone werknemers bij het desbetreffende bedrijf. Als maatstaf voor de gewone werknemer geldt per bedrijf de middelste baan als het gaat om beloning. De helft van de werknemers bij het bedrijf verdient meer (op voltijdbasis), de andere helft minder. Dit is de mediaan.