Lengte van befietsbare wegen en paden per gemeente, wijk en buurt 2020

Lengte van befietsbare wegen en paden per gemeente, wijk en buurt 2020 naar kenmerk op verzoek van de Fietsersbond.
Het Fietspadennetwerk 2020 en de wijkbuurtkaart 2020 zijn gebruik om in deze ruimtelijke analyse de lengte van befietsbare wegen en paden in Nederland te bepalen. Bekostigd door de Fietsersbond.