Standen en stromen van werknemers in de WIA 2020

Tabellen met gegevens over werknemers die in 2020 als gevolg van arbeidsongeschiktheid de WIA zijn ingestroomd of in 2020 na herstel zijn uitgestroomd en gegevens over werknemers die ultimo 2020 nog in de WIA zaten.

In deze tabellen worden van werknemers, die in 2020 arbeidsongeschikt zijn geworden en de WIA zijn ingestroomd of in 2020 na herstel zijn uitgestroomd, overzichten getoond van leeftijd, mate van arbeidsongeschiktheid, reden van instroom en bedrijfssector waarin de werknemer werkzaam was ten tijde van de arbeidsongeschiktheid, uitgesplitst naar geslacht.

Van werknemers, die ultimo 2020 nog in de WIA zaten, worden overzichten getoond van leeftijd, uitkeringsduur en regionale spreiding, uitgesplitst naar geslacht.

Bekostigd door: Nationale Nederlanden b.v.