Jeugdhulp met verblijf, 30 juni 2020

Voor jongeren die op 30 juni 2020 jeugdhulp met verblijf ontvingen, is in beeld gebracht hoeveel verhuisbewegingen naar een andere gemeente deze jongeren in hun leven hebben gehad én hoe lang het jeugdhulptraject al loopt.

In het kader van de Beleidsinformatie Jeugd verzamelt CBS tweemaal per jaar gegevens over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. In aanvulling op de reguliere StatLine tabellen en rapportages die CBS daarover publiceert, zijn op verzoek van VNG Realisatie deze tabellen samengesteld over jongeren die jeugdhulp met verblijf ontvingen op 30 juni 2020.

Van alle jongeren met jeugdhulp met verblijf is bekeken hoe vaak zij in hun leven verhuisd zijn, wanneer hun jeugdhulptraject gestart is, hoeveel van hen in het halfjaar na de peildatum 18, 21 of 23 jaar zijn geworden en hoe oud ze waren bij aanvang van hun eerste traject jeugdhulp met verblijf.

VNG Realisatie heeft inzicht in deze gegevens nodig bij de implementatie van het nieuwe woonplaatsbeginsel jeugd.