Autobezit personen naar leeftijd, 2020 en 2016

Deze tabel bevat cijfers over het aantal en aandeel personen van 18 jaar en ouder in het bezit van één of meerdere actieve personenauto's , volgens de kentekenregistratie van RDW, op 1 januari van de jaren 2020 en 2016.
De tabel geeft het aantal autobezitters naar leeftijdsklasse weer in absolute aantallen en als aandeel van de bevolking. De bevolkingsaantallen hebben betrekking op alle personen in particuliere huishoudens (dus exclusief instellingsbewoners). Bij het autobezit worden enkel actieve personenauto’s op naam van een natuurlijk persoon (particulier) meegeteld. Leaseauto’s en zakelijke auto’s die niet op naam van de particulier staan die ermee rijdt worden dus niet meegenomen in deze tabel.

Vanwege methode- en definitieverschillen zijn de cijfers in deze tabel niet vergelijkbaar met de cijfers in de stopgezette StatLine tabel ‘Personen in bezit van auto of motor; persoonskenmerken, 2010-2015’.

Deze tabel is samengesteld op verzoek van omroep WNL.