Tabellen bijstand, eerste kwartaal 2021

Deze tabellen bevatten cijfers over (personen met) bijstandsuitkeringen.
Bekostigd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).