Verplaatsingen in de gemeente Utrecht, 2019

Tram bij Utrecht Centraal Station, mensen lopen af en aan.
Verplaatsingen van, naar en binnen de gemeente Utrecht naar vervoerwijze, 2019
Dit onderzoek brengt in beeld welk vervoermiddel inwoners van Nederland van 6 jaar of ouder gebruiken bij hun reizen van, naar en binnen de gemeente Utrecht in 2018. Ook de afstanden die men bij deze reizen aflegt worden per vervoerwijze beschreven. De onderzoeksresultaten worden uitgesplitst naar drie afstandsklassen: 0 tot 7,5 kilometer, 7,5 tot 15,0 kilometer en 15 kilometer of meer.

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht.