Regionaal-Economische Kengetallen MKB

Deze tabellenset bevat regionaal economische gegevens op een aantal thema’s bedoeld voor een beschrijving van de regionale economie.

In het kader van de Staat van het mkb is specifiek gekeken naar verschillende grootteklassen op regionaal niveau.
Deze set is gemaakt in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hiervoor is gebruik gemaakt van bestaande gegevens, er heeft dus geen extra uitvraag plaatsgevonden.
De volgende tabellen zijn opgenomen: