Kiesgerechtigden 2021

Bij de komende Tweede Kamerverkiezingen mogen kiesgerechtigde 70-plussers per post stemmen. Dit zijn ruim 2,4 miljoen inwoners. Op 17 maart 2021 mogen 810 duizend jongeren voor het eerst voor de Tweede Kamerverkiezing stemmen. In totaal zijn naar schatting 13,2 miljoen mensen kiesgerechtigd.
Het uitgangspunt voor de schatting van de kiesgerechtigde bevolking op 17 maart 2021 is de bevolking op 1 januari 2021. In de periode tot de verkiezingen verandert de kiesgerechtigde bevolking licht. In de periode tussen 1 januari 2021 en 17 maart 2021 worden bijvoorbeeld naar schatting 44 duizend 17-jarigen stemgerechtigd. Tegelijkertijd zullen er in de zelfde periode naar schatting 40 duizend mensen overlijden. Dit is niet meegenomen in de schatting van de kiesgerechtigde bevolking. Er zal ook buitenlandse migratie plaatsvinden en mensen kunnen in de tussentijd de Nederlandse nationaliteit aannemen.