Goederenvervoer Amsterdam 2013-2019

Goederenvervoer van, naar en binnen regio Amsterdam 2013-2019 op verzoek van de gemeente Amsterdam.
Gegevens over goederenvervoer worden door het Centraal Bureau voor de Statistiek verzameld op basis van diverse Europese verordeningen. Op verzoek van de gemeente Amsterdam zijn voor de jaren 2013 tot en met 2019 gegevens geleverd over het goederenvervoer van- naar en in Metropool Regio Amsterdam, regio Groot-Amsterdam (corop) en gemeente Amsterdam. Het gaat om het vervoerd gewicht en de waarde van de vervoerde goederen. Naast de hier gepubliceerde tabel zijn ook nog gegevens uitgesplitst naar goederensoort en laad- en loslocatie berekend. Deze gegevens zijn op aanvraag beschikbaar via asd@cbs.nl met referentienummer PR000717.