Overledenen, 2020

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
Deze tabellen bevatten gegevens over het aantal overledenen onder de bevolking van Nederland in 2020.
Tabel 1 bevat een uitsplitsing naar provincie.
Tabel 2 bevat een uitsplitsing naar GGD-regio.
Tabel 3 bevat een uitsplitsing naar gemeente.
Tabel 4 bevat een uitsplitsing naar geslacht en leeftijd.
Tabel 5 bevat een uitsplitsing naar Wlz-zorggebruik en leeftijd.
Tabel 6 bevat het waargenomen aantal overledenen, het verwachte aantal overledenen en de oversterfte, naar diverse kenmerken.
Tabel 7 bevat de periode-levensverwachting.