Economische groei in Leiden, 2016-2019*

Luchtfoto van Leiden, het gebied rond het station en het LUMC
© Hollandse Hoogte / Siebe Swart luchtfotografie
Economische groei in Leiden en regio Leiden, 2016-2019*

Om inzicht te krijgen in de economische structuur van de gemeente Leiden en de regio Leiden (Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Voorschoten, Oegstgeest en Zoeterwoude) zijn verschillende indicatoren, zoals de economische groei en de bbp per sector, berekend.

Ter vergelijking zijn de cijfers over Nederland, Zuid-Holland en Agglomeratie Leiden en Bollenstreek ook opgenomen.

Dit onderzoek is uitgevoerd door UDC/Leiden071 op verzoek van de gemeente Leiden. De publicatie bestaat uit een tabellenset met alle cijfers en een technische toelichting en een kort rapport waarin een deel van de uitkomsten verder wordt toegelicht.

De cijfers over 2019 zijn nog voorlopig en zullen volgend jaar definitief worden gemaakt.