Omzet en inkomenspositie zzp’ers in culturele sector

Omzet en inkomenspositie van zzp’ers in de culturele en creatieve sector, 2018-2020 t/m derde kwartaal

De tabel bevat informatie over de inkomens en omzet van zzp'ers in de culturele en creatieve sector, verdeeld naar type zzp'ers en of de zzp'er wel of niet de hoofdkostwinner van het huishouden is.

De tabel heeft als doel om op basis van thans beschikbare registergegevens een beeld te schetsen van de gewijzigde inkomenspositie van zzp'ers in de culturele sector als gevolg van de maatregelen om verspreiding van het COVID-virus tegen te gaan.

De afbakening van zzp'ers geschiedt op basis van registergegevens, met name belastingaangiften. Op het moment van levering van deze tabel zijn definitieve gegevens over 2018 het meest recent. Om een indruk van de inkomenssituatie van zzp'ers in 2020 te kunnen geven is gebruik gemaakt van omzetgegevens uit 2019 en 2020 tot en met het derde kwartaal. De gegevens in deze tabel met betrekking tot omzetgegevens van 2020 hebben een experimenteel karakter.

Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap