Startups Almere

Deze tabellenset bevat informatie over kenmerken van gestarte bedrijfsvestigingen en de daarbij behorende ondernemers in de gemeente Almere, 2010-2019
Deze tabel is samengesteld in opdracht van de gemeente Almere.
De gegevens hebben betrekking op de gestarte vestigingen in de gemeente Almere in de periode 1-1-2010 t/m 1-1-2014 en nog steeds bestaan in 2019. Ook worden het aantal oprichtingen in 2019 beschreven. Bedrijfskenmerken en ondernemerskenmerken worden getabelleerd.