Inwoners per rioolwaterzuiveringsinstallatie, 1-1-2020

Inwoners per verzorgingsgebied van rioolwaterzuiveringsinstallaties, met verdeling naar Veiligheidsregio en gemeente, per 1-1-2020.
De waterschappen zijn in Nederland verantwoordelijk voor de zuivering van ingezameld rioolwater. De 21 waterschappen beheren in totaal 317 rioolwaterzuiveringsinstallaties (stand per 1-1-2020). De inzameling van dat afvalwater gaat via rioolstelsels die in beheer zijn van de gemeentes. In samenwerking met de waterschappen heeft het CBS de aantallen inwoners bepaald die woonachtig zijn binnen het verzorgingsgebied van elke rioolwaterzuiveringsinstallatie, via koppeling van kaarten van de verzorgingsgebieden met gegevens over de regionale verspreiding van de bevolking. Het RIVM gebruikt de gegevens om de metingen van coronavirusresten in rioolwater per rioolwaterzuivering om te rekenen naar aantal virusdeeltjes per 100.000 inwoners.