Regionale spreiding personen met LVB, 2020

Uitsplitsing van het aantal personen met een indicatie voor een licht-verstandelijke beperking naar leeftijd, regio en het al dan niet ontvangen van pleegzorg, 2020
In een eerder onderzoek heeft het CBS de populatie van personen met een licht verstandelijke beperking bepaald op basis van 3 soorten indicaties in de jaren 2000 t/m 2016: indicaties in het kader van de arbeidsongeschiktheidswetten (AO), indicaties voor AWBZ/Wlz-zorg en indicaties in het kader van de Wet Sociale werkvoorziening (WSW).
In aanvulling op dit eerdere onderzoek is nu gekeken in welke provincie, jeugdregio, gemeente en wijk deze personen op 1 januari 2020 wonen en hoeveel verschillende huishoudens dit betreft. Ook de leeftijdsverdeling van deze personen en de mate waarin ze in 2015 gebruik maakten van pleegzorg is in kaart gebracht.
De tabellen zijn samengesteld voor en bekostigd door William Schrikker Gezinsvormen.