Bestedingen aan duurzaam voedsel 2018 en 2019

Deze cijfers gaan over de bestedingen aan duurzaam voedsel in 2018 en 2019 in supermarkten.
Op verzoek van Wageningen Economic Research stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tabellen over het verslagjaar 2019 samen over bestedingen aan duurzaam voedsel in supermarkten. Dit gebeurt met behulp van scannerdata die het CBS van supermarkten ontvangt. De resultaten worden door Wageningen Economic Research verwerkt in de Monitor Duurzaam Voedsel.

De methode voor de berekening van de cijfers is significant gewijzigd ten opzichte van eerder uitgevoerde onderzoeken voor de Monitor Duurzaam Voedsel. Het verslagjaar 2018 is op basis van de nieuwe methode opnieuw berekend en eveneens in deze rapportage opgenomen.