Arbeidsmarktkenmerken mbo-uitstromers 2007/’08

Aan het ministerie van OCW zijn gegevens geleverd over mbo-uitstromers uit schooljaar 2007/’08.
Van de mbo-uitstromers wordt de arbeidsmarktpositie in oktober 2008, 2009, 2013 en 2018 weergeven, waarbij een uitsplitsing wordt gemaakt naar domein, beroepsopleiding, beroep, crebocode, leerweg, niveau en diploma van de behaalde of gevolgde opleiding.

Er zijn twee tabellensets over mbo-uitstromers uit schooljaar 2007/’08 opgeleverd: één over de arbeidsmarktkenmerken naar instelling en één over de arbeidsmarktkenmerken naar arbeidsmarktregio. In elke tabellenset zijn de kenmerken voor vier peilmomenten weergegeven.

De arbeidsmarktpositie is in deze tabellen uitgesplitst naar degenen met alleen werk, alleen uitkering, met zowel werk als een uitkering en zonder werk en zonder uitkering. Voor de werkenden is het aantal dat 12 uur of meer per week werkt weergegeven. Van de werknemers is het bruto uurloon, dienstverband (vast/flex) en het aantal dat 12 uur of meer per week werkt getoond.