Monitor Kop van Noord-Holland, 2018 - 2019

© Hollandse Hoogte
Economische monitor Kop van Noord-Holland, 2018 - 2019
Naar aanleiding van de herijking van de nationale havenmonitor, die het Erasmus Center for Urban, Port and Transport Economics (EUR UPT) uitvoert in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is vanuit Port of Den Helder een aanvullende vraag op de informatie uit de havenmonitor ontstaan. Voor de haven van Den Helder is er sprake van een aantal bedrijven die verspreid over de kop van Noord-Holland gevestigd zijn, die buiten de afbakening van de havenmonitor vallen. Port of Den Helder wil graag inzicht in de werkgelegenheid en toegevoegde waarde van deze bedrijvigheid en heeft Erasmus UPT en het CBS gevraagd deze analyse uit te voeren, conform de methodiek die deze twee partijen ook in de havenmonitor gebruiken. Dit onderzoek is bekostigd door Erasmus UPT.