Dashboard Bijstandsmonitor Den Haag

Inwoners van de gemeente Den Haag wachten voor de loketten van de gemeente in het Atrium van het Haagse stadhuis.
© Hollandse Hoogte
Monitor die laat zien hoeveel en welke mensen elk half jaar zijn in- en uitgestroomd in de bijstand in de gemeente Den Haag.
Om meer inzicht te krijgen in onder meer de actuele in- en uitstroom van de bijstand en succesvolle uitstroom in Den Haag is deze bijstandsmonitor ontwikkeld.
Deze monitor laat elk half jaar zien hoeveel mensen in Den Haag zijn in- en uitgestroomd in de bijstand naar verschillende achtergrondkenmerken. Deze mensen worden op meerdere momenten in de tijd gevolgd, zodat ook inzichtelijk wordt wat de reden van instroom kan zijn en wat de mensen die uitstromen gaan doen. Ook wordt er ingezoomd op bepaalde problematieken die hierbij een rol kunnen spelen.

Begin 2020 is het dashboard voor het eerst uitgebracht. Dit betreft een update waarbij het dashboard is uitgebreid met nieuwe peilmomenten en een aantal verbeteringen zijn doorgevoerd.

De bijstandsmonitor is ontwikkeld binnen het Urban Data Center/Den Haag en bekostigd door de gemeente Den Haag.