Bedrijven, vaste lasten, omzet en gebruik TVL

Deze tabellen zijn samengesteld op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat ten behoeve van een verkenning om de subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten uit te breiden.
In verband met de gevolgen van het coronavirus heeft de overheid een aantal steunmaatregelen voor ondernemers doorgevoerd of uitgebreid. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) is onder andere verantwoordelijk voor de subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). De eerste tranche van deze regeling liep van juni tot en met september 2020. Deze regeling is de opvolger van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) die ondernemers ondersteunde in de eerste fase van de crisis

Het ministerie van EZK heeft in het kader van een verkenning naar de mogelijkheden om de TVL-regeling te verruimen, aan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gevraagd om een aantal tabellen samen te stellen. Het gaat om de aantallen bedrijven in voor de TVL relevante bedrijfstakken, hun vaste lasten en hun omzetontwikkeling.