Kwartaalcijfers overledenen wegvervoersongeval

Het aantal personen dat is overleden als gevolg van een wegvervoersongeval tot en met het tweede kwartaal van 2020.
De maatwerktabel bevatten het aantal personen dat is overleden als gevolg van een wegvervoersongeval. Het gaat hierbij om inwoners, oftewel ingezeten in de GBA (Gemeentelijke Basis Administratie) of tegenwoordig de BRP (Basis Registratie Personen). De gegevens zijn opgesplitst naar maand van overlijden. Het ongeval hoeft niet in Nederland plaats hebben gevonden en de ongevalsmaand hoeft niet gelijk te zijn aan de overlijdensmaand. De cijfers over tot en met 2017 zijn definitief, de cijfers over 2018 zijn nog voorlopig.

Deze cijfers zijn op aanvraag beschikbaar via Maatwerk@cbs.nl o.v.v. naam publicatie. Opdrachtgever: SWOV.