Aantal melkveebedrijven naar grootvee-eenheden per hectare

Aantal melkveebedrijven ingedeeld naar grootvee-eenheden (melkveestapel) per hectare cultuurgrond in de periode 2013 - 2019
Aantal melkveebedrijven naar grootvee-eenheden per hectare cultuurgrond. Melkveebedrijven zijn ingedeeld naar grootteklasse. Geeft een beeld van de ontwikkeling van het aantal grondgebonden melkveebedrijven.