VOG-aanvragen naar economische activiteit van het bedrijf, 2014-2018

Er is bepaald wat de economische activiteit van het bedrijf is waarvoor een Verklaring omtrent gedrag (VOG) is aangevraagd, voor de periode 2014-2018.
Op verzoek van de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie is onderzocht in welke branches de grootste verandering in het aantal VOG-aanvragen (2014-2018) heeft plaatsgevonden.

Justis heeft wel informatie voor welke functies maar niet voor welke branche een Verklaring omtrent gedrag (VOG) aangevraagd wordt. Het doel van dit onderzoek is om de branche informatie (de economische activiteit van het bedrijf, SBI code) te koppelen met de data van de VOG-aanvragen. Er zijn geen vaste methodes om branche-informatie toe te voegen aan de VOG-data. Elke VOG-aanvraag wordt gekoppeld met de Polisadministratie. Een VOG aanvraag kan maximaal 8 weken duren. We verwachten daarom als iemand een VOG aangevraagd heeft en die ook toegewezen heeft gekregen dat hij in de periode van datum VOG aanvraag tot maximaal drie maanden daarna werkzaam zal zijn in het bedrijf waarvoor hij een VOG aangevraagd heeft. Daarom zijn alle VOG aanvragen gekoppeld met de Polisadministratie in de periode van de VOG-aanvraag tot 3 maanden daarna.