Huishoudelijke hulp in Leidschendam-Voorburg, 2016-2019

Foto Oude man leest krant terwijl de hulp ramen lapt
© Hollandse Hoogte
WMO-gebruik huishoudelijke ondersteuning in Leidschendam-Voorburg naar inkomen, type huishouden en leeftijd, 2016-2019
De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft het CBS gevraagd om een onderzoek naar het gebruik van huishoudelijke ondersteuning gefinancierd vanuit de Wet Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voor verschillende groepen binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg voor de periode 2016-2019. Op deze manier wil de gemeente meer inzicht verkrijgen in hoe het gebruik van huishoudelijke ondersteuning zich bij verschillende doelgroepen ontwikkelt in relatie tot verschillende maatregelen omtrent de eigen bijdrage voor deze zorg, zoals de invoering van het abonnementstarief voor het gebruik van Wmo-voorzieningen per 1 januari 2019. Door het gebruik van Wmo huishoudelijke ondersteuning voor de periode 2016-2019 in beeld te brengen uitgesplitst naar inkomensgroepen, type huishouden en leeftijd is dit onderzocht.
Dit onderzoek is een update van een onderzoek uit 2018 toen naar de periode 2010-2016 is gekeken.