Personen met re-integratie naar positie, 2019-Q2

Gemeentelijke cijfers over personen met een lopende re-integratievoorziening naar uitkeringspositie, per woongemeente, eind tweede kwartaal 2019.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil graag inzicht in de deelnemers aan re-integratievoorzieningen van gemeenten. Om hierin te voorzien stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) deze maatwerktabel op met informatie over de populatie in de Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG) voor het tweede kwartaal van 2019. De tabel is onderdeel van een grotere set die het CBS levert aan de VNG en heeft daarom als titel 'Tabel 3'.

De tabel bevat gegevens over personen met een lopende re-integratievoorziening op de laatste dag van het tweede kwartaal van 2019 (30 juni 2019). De personen zijn onderverdeeld naar uitkeringspositie. Hierbij wordt gekeken naar alle mogelijke combinaties van het hebben van een bijstandsuitkering en een baan.

Opdrachtgever: Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).