Personen met bijstandsuitkering naar gemeente, HY2 2019

Deze tabellen bevatten regionale cijfers over (personen met) een bijstandsuitkering. Het betreft uitkeringen voor bijstand en bijstandsgerelateerde uitkeringen. In de tabel op gemeenteniveau worden de personen met een bijstandsuitkering uitgesplitst naar leeftijd en geslacht.
In het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein is deze maatwerktabel op wijkniveau en op gemeenteniveau samengesteld. In de tabel op gemeenteniveau worden de personen met een bijstandsuitkering uitgesplitst naar leeftijd en geslacht. Bekostigd door de VNG.