Aantal landbouwhuisdieren, 2018-2019

Aantal landbouwhuisdieren in 2018 en 2019 in de berekening van de stikstof- en fosfaatuitscheiding.
Het aantal dieren in de berekening van de stikstof- en fosfaatuitscheiding kan afwijken van het aantal dieren in de Landbouwtelling. De Landbouwtelling is een structuurtelling, daarin is een bijstelling voor tijdelijke leegstand op de peildatum van belang voor de bepaling van het bedrijfstype en de economische omvang van de bedrijven. In de berekening van de stikstof- en fosfaatuitscheiding is het aantal dieren op de peildatum van belang.