Berekening regiototalen Veilig Thuis, 2e halfjaar 2019

In de tabel worden twee berekenwijzen voor de totalen per Veilig Thuis-regio met elkaar vergeleken voor het 2e halfjaar 2019.

Nederland telt 26 Veilig Thuis-organisaties, die het advies- en meldpunt zijn voor (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Slachtoffers, omstanders en professionals kunnen contact opnemen met Veilig Thuis als zij een vermoeden hebben van kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Veilig Thuis kan advies en ondersteuning geven over wat de beller zelf kan doen. Is dit niet mogelijk of is de situatie te complex of ernstig? Dan kan de beller een melding doen en komt Veilig Thuis in actie.

In het kader van de Beleidsinformatie Veilig Thuis verzamelt CBS tweemaal per jaar gegevens bij alle Veilig Thuis organisaties in Nederland, onder andere over de afgegeven adviezen, de ontvangen meldingen en de door Veilig Thuis geleverde diensten. In aanvulling op de reguliere halfjaarlijkse publicatie van het CBS over het 2e halfjaar van 2019 (zie onderaan) is deze tabellenset nu samengesteld. In de tabellenset worden de totalen per Veilig Thuis regio uit de reguliere publicatie vergeleken met een alternatieve berekenwijze voor deze totalen. Op basis hiervan kan het CBS met de direct betrokken partijen (VWS, JenV, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Landelijk Netwerk Veilig Thuis) bespreken welke berekenwijze in de toekomst het beste gehanteerd kan worden.

De tabel is gemaakt op verzoek van (en bekostigd door) het ministerie van VWS.

De tabel is op aanvraag beschikbaar via maatwerk@cbs.nl, met referentienummer ‘PR000300-3, Berekening regiototalen Veilig Thuis, 2e halfjaar 2019’.