Hernieuwbaar op land naar RES-regio, 2018 en 2019

Opgesteld vermogen en elektriciteitsproductie van hernieuwbare energie op land naar RES-regio, 2018 en 2019.

In het kader van het klimaatakkoord is Nederland ingedeeld in 30 regio’s. In die regio’s werken de lokale overheden – gemeenten, provincies en waterschappen - aan het opstellen van Regionale Energiestrategieën (RES). Samen met bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, netbeheerders en inwoners brengen ze mogelijkheden voor lokale energiebesparing (o.a. isolatie van woningen en andere gebouwen) en duurzame opwekking van energie in kaart en de gevolgen daarvan voor het energienetwerk.

In het klimaatakkoord is de doelstelling van (weersafhankelijke) 35 TWh in 2030 voor hernieuwbaar op land opgenomen. Deze opgave heeft betrekking op installaties groter dan 15 kilowatt, maar is verder niet techniekneutraal. In de RES wordt het regionale aandeel voor de landelijke opgave zo concreet mogelijk uitgewerkt, rekening houdend met alle andere belangen. In deze tabellenset is zonnestroom dan ook uitgesplitst in klein en groot vermogen.

Deze tabellenset is tot stand gekomen in het kader van Vivet (verbetering van de informatievoorziening van de energiestransitie).