Invoer uit Mercosur-landen naar bestemming, 2018

Invoer uit Mercosur-landen
Deze maatwerktabel beschrijft voor het verslagjaar 2018 de invoer uit Brazilië, Argentinië, Uruguay, Paraguay en Venezuela (Mercosur) met een uitsplitsing naar invoer voor wederuitvoer en invoer voor de Nederlandse markt.