Wmo cliënten naar type ondersteuning, 2017-2019

In deze tabellen wordt per gemeente het aantal cliënten met een maatwerkarrangement in het kader van de Wmo nader uitgesplitst naar het type ondersteuning, voor de jaren 2017 t/m 2019.
In het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein verzamelt CBS tweemaal per jaar gegevens bij gemeenten over de verleende Wmo-maatwerkarrangementen. In aanvulling op de StatLine tabellen die CBS hierover publiceert, is deze tabel samengesteld. Het aantal cliënten met een maatwerkarrangement in het kader van de Wmo wordt in meer detail uitgesplitst, en wel naar de 18 productcategorieën uit de iWmo standaarden.
De gegevens over 2017 en 2018 zijn definitief, de gegevens over 2019 zijn voorlopig.