Spanning op de koopwoningmarkt, 2014 - 2019

Om meer inzicht te krijgen hoe groot de spanning op de koopwoningmarkt is en waar deze zich voornamelijk concentreert, hebben het CBS en het Kadaster meerdere indicatoren ontwikkeld.
De indicatoren geven een beeld van de aanbodzijde en van de vraagzijde op de koopwoningmarkt. Naast een uitsplitsing van de verkoopprijsindex bestaande koopwoningen is er ook een vraagprijsindex ontwikkeld. Verder zijn verkoop- en vraagprijzen vergeleken. Ook zijn gemiddelde aanbodtijden gemeten, net als kenmerken van kopers zoals leeftijd en het aantal kopers van een woning.
Het onderzoek is gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.