Onderwijssoort naar opleidingsniveau ouders, 2016-2018

Erratum:

De tabellenset die op 28 april 2020 is gepubliceerd is vervangen door een nieuwe tabellenset. De totaalcijfers van gemeentecluster ‘Gewest Zuid-Limburg’ (cellen B93 t/m B97) in de tabbladen Tabel 2a en Tabel 4a zijn aangepast. De overige cijfers zijn ongewijzigd gebleven.

Onderwijssoort van 14- en 17-jarigen naar het opleidingsniveau van de ouders, voor 38 gemeenteclusters, 2016-2018
Tabellen met de onderwijssoort die 14- en 17-jarigen volgen, uitgesplitst naar het hoogst behaalde opleidingsniveau van de ouders in drie categorieën, voor 38 gemeenten of gemeenteclusters. Voor beide leeftijdsgroepen betreft het gemiddelde cijfers over drie schooljaren: 2016/'17, 2017/’18 en 2018/’19.
Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap