Herhaald beroep jeugdbescherming/-reclassering, ’15-‘18

Cijfers over de terugkeer van jongeren in de jeugdbescherming en/of jeugdreclassering in de jaren 2015 tot en met 2018 naar tijd tot terugkeer en duur van de episode.
In het kader van de Beleidsinformatie Jeugd verzamelt CBS tweemaal per jaar gegevens over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. In aanvulling op de reguliere StatLine-tabellen en rapportages die CBS daarover publiceert, is op verzoek van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) en het Ministerie van VWS een tabel samengesteld over de terugkeer van jongeren in de jeugdbescherming en/of jeugdreclassering in de jaren 2015 tot en met 2018.