Beperkingen en (psychische) gezondheid, 2019

Deze tabel geeft informatie over de ervaren gezondheid, beperkingen en de psychische gezondheid van Nederlanders in 2019. De gegevens zijn uitgesplitst naar leeftijd, geslacht, opleiding, inkomen en migratieachtergrond.
De tabel is gemaakt in opdracht van het SCP.