Opleidingsniveau naar gemeenten, wijken en buurten

Voor de bevolking van de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht en Flevoland is per gemeente, wijk en buurt de opleidingsniveauverdeling van de bevolking 15 t/m 74 jaar op 1-10-2018 in beeld gebracht.

De tabel is samengesteld op basis van gegevens uit het Opleidingsniveaubestand van het CBS. De populatie betreft de op 1 oktober 2018 in de gemeenten van de betreffende provincies ingeschreven bevolking van 15 t/m 74 jaar. De leeftijd is die op 1 oktober 2018. De indeling naar wijken en buurten is conform de CBS standaard wijk- en buurtindeling. Het opleidingsniveau is gegeven in drie categorieën.

  • Laag: niveau basisonderwijs, vmbo-b/k, vmbo-g/t, avo onderbouw, mbo1;
  • Middelbaar: niveau mbo 2, 3 of 4 en havo, vwo bovenbouw;
  • Hoog: niveau hbo, wo, postacademisch en doctoraat. NB Hbo en wo propedeuse vallen onder middelbaar niveau.

Bekostigd door: Gemeente Amsterdam