Werkgerelateerde psychische vermoeidheid werknemers, 2019

De tabel geeft informatie over werkgerelateerde psychische vermoeidheid (burn-outklachten) onder werknemers naar geslacht, leeftijd en type huishouden.
De tabel is gebaseerd op het onderzoek Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA). De NEA wordt uitgevoerd door het CBS en TNO.