Premieloon verdeling Regeling Overbrugging, 2018

Tabel met het aantal banen en de premieloon verdeling van de werknemers in de doelgroep voor de Regeling Overbrugging naar bedrijfstak, verslagjaar 2018.

Verdeling van het premieloon van de werknemers die vallen in de doelgroep Regeling Overbrugging. Deze regeling is geen bestaande regeling. Het betreft een algemene verkenning van de mogelijkheden en gevolgen van het beleidsinstrument loonkostensubsidie. De regeling staat ook bekend onder de naam Noodmaatregel Tijdelijke Overbrugging Werkbehoud. Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen.

Opdrachtgever: Ministerie van SZW.

Downloads