Invoer voedingsmiddelen Caribisch Nederland, 2015-2019

Deze tabel bevat informatie over de ingevoerde voedingsmiddelen door Caribisch Nederland naar aantal handelsbewegingen en waarde in de periode 2015-2019.
De tabel is gebaseerd op de jaarcijfers van 2015-2018 (definitief) en 2019 (voorlopig). De voedingsmiddelen zijn geselecteerd op basis van het Geharmoniseerd Systeem (2002). Op verzoek is de informatie onderverdeeld naar zee- en luchtvaart. Opdrachtgever: Rijksdienst Caribisch Nederland.