Wateronttrekking en watergebruik, 2003-2018

Uitsplitsing van onttrokken oppervlaktewater naar zoet water en zout water en uitsplitsing van de wateronttrekking door de landbouw naar subsector, 2003-2018, als aanvulling op de Statline tabel Watergebruik bedrijven en particuliere huishoudens.
De volumes onttrokken oppervlaktewater zijn in tabel 1 uitgesplitst naar herkomst: zoet oppervlaktewater of zout oppervlaktewater. Het CBS heeft deze splitsing gemaakt op basis van aanvullende informatie in de milieujaarverslagen van elektriciteitscentrales en industriële bedrijven, voor de periode 2003, 2018.
Voor de landbouw is in tabel 2 aanvullende informatie opgenomen over de wateronttrekking per sector, eveneens voor de periode 2003-2018. Deze cijfers zijn afkomstig uit periodiek onderzoek uitgevoerd voor CBS door Wageningen Economic Research.