Personeel arbeidsvoorwaardelijke overheid, 2016

Deze maatwerktabellenset bevat de (opleidings)kenmerken van het zittende, in- en uitstromende personeel in de arbeidsvoorwaardelijke overheid. De gegevens hebben betrekking op de periode 2014 - 2016.
Deze tabellenset toont kenmerken van de arbeidsvoorwaardelijke overheid met als peiljaar 2016. De tabellen tonen als eerste in hoeverre gediplomeerde schoolverlaters in het studiejaar 2014/'15 een jaar later een baan hebben bij de overheid of bij andere (markt)sectoren. Vervolgens is van instromers (in 2016) in de arbeidsvoorwaardelijke overheid bepaald wat een jaar eerder hun situatie op de arbeidsmarkt was. Tot slot tonen de tabellen de situatie van de uitstromers uit de arbeidsvoorwaardelijke overheid: werken zij nog eind 2016 en zo ja, waar zijn ze werkzaam?
Opdrachtgever: ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.